icon-volvo
FULL TRUCK LOAD

FTL Transport

NATANEX Logistics Poland Sp. z o.o. is a trusted provider of logistics services in the big business world. Your cargo on time, wherever you wish.

20-naczep-mega-natanex
TRAILERS
MEGA
30-spedytor-natanex
AVAILABLE
FORWARDERS
230-naczep-natanex
TRAILERS
FRIGO / BOX
250-pojazdow-natanex
VEHICLES AT
OUR DISPOSAL
20-naczep-mega-natanex
Naczep
mega
30-spedytor-natanex
Dyspozycjnych
spedytorów
230-naczep-natanex
Naczep
chłodnia / box
250-pojazdow-natanex
Pojazdów do
naszej dyspozycji

Jakie towary
przewozimy?

38%

36%

Elektronika, AGD, Towary Wysokiej Wartości

FMCG & Żywność

14%

7%

Leki

Detal & Tekstylia

What goods
do we carry?

38%

FMCG & Food

36%

Electronics, High value goods

14%

Retail & Textiles

7%

Medicines

icon-volvo-black
LESS TRUCK LOAD

LTL Transport

For your partial loads (starting from 1 pallet) NATANEX Logistics Poland Sp. z o.o. offers the Organization of Groupage Services.

107-box-package-open-outline

National Reception
/Distribution Center

1356-wooden-box-outline

Storage

945-dividends-outline

Customs services

icon-volvo-black
FRIGO SOLUTIONS

Transport with
temperature control


NATANEX offers comprehensive solutions in refrigerated international transport and logistics service.

Remote temperature control system using GPS technology

On our computers, in real time, using the GPS system, we track data on the set temperatures in our semi-trailers. We have precise knowledge of possible temperature drops or increases above the set limits. If necessary, we are able to take quick action to keep the load in the desired conditions.

icon-volvo-black
ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE

Transport z kontrolą
temperatury


NATANEX oferuje kompleksowe rozwiązania w chłodniczym transporcie międzynarodowym oraz serwis logistyczny.

Zdalny system kontroli temperatury przy użyciu technologii GPS

Na naszych komputerach, w czasie rzeczywistym, za pomocą systemu GPS, śledzimy dane dotyczące zadanych temperatur w naszych naczepach. Mamy dokładną wiedzę o ewentualnych spadkach lub wzrostach temperatur powyżej ustawionych limitów. W razie konieczności jesteśmy w stanie podjąć szybkie działania, aby utrzymać ładunek w pożądanych warunkach.

Ask a representative
for details of the land transport offer

CONTACT

Contact us

NATANEX Logistics Poland, Książkowa 51F, Warsaw, VAT: PL7372190940. NATANEX representatives remain at your disposal Monday to Friday between 9:00-18:00